Ett urval av bilder från expeditionen finns på


http://www.fredrikarnell.com/tunisien2012