I februari 2013 bär det av till Burma på expeditionen Burma 2013. Det är en helt ounderstödd expedition, helt på cykel, med målet att komma så nära burmeserna som möjligt och dela livet på deras villkor, inte på våra villkor. Med endast cyklarna kommer vi ge oss ut på landsbygden och ta dagen, upplevelser och möten som de kommer.

Detta är en till deltagare mycket begränsad expedition, då poängen är just att komma nära burmeserna och deras liv och dela det på deras villkor utan att tränga sig på med en stor grupp.