Ett urval av bilder från expeditionen finns här:
http://www.fredrikarnell.com/galleries/Burma